Welcome to WBKA’s Virtual Annual Convention 2021
Welcome to the WBKA 2021 virtual convention!

The team of trusty volunteers have tried to pull together the familiar parts of our convention that you, our attendees, enjoy. We have the Trade Hall with the latest offerings and insights from our traders. The Lectures with the usual opportunity to question live the speakers after each session. New for our virtual convention are the Drop in Sessions where you can ask the Assessors about the practical assessments or ask the WBKA Trustees about matters regarding the WBKA. We end the day with our Any Questions panel for live questioning.

During 2020 charities have been unable to do their usual fundraising activities. Please take a look at the charities in the Trade hall and make a donation to them if you are able.

As the warmer weather advances enjoy your bees and your surroundings. Simple pleasures and routines will make us all stronger to cope with whatever life throws at us in 2021. See you all next year, 26th March 2022.

Jill Wheeler 

WBKA Vice-Chair


Croeso i gynulliad rhithiol 2021 Cymdeithas Gwenynwyr Cymru!

Mae ein tîm o wirfoddolwyr gwych wedi ceisio cywain y rhannau cyfarwydd hynny o’n cynulliad sy’n rhoi mwynhad i chi, ein mynychwyr. Mae gennym Neuadd Fasnachu gyda’r cynigion a’r syniadau diweddaraf gan ein masnachwyr, y Darlithiau gyda’r cyfle arferol i holi’r siaradwyr yn fyw ar ôl pob sesiwn. Elfen newydd ar gyfer ein cynulliad rhithiol yw’r Sesiynau Galw Heibio lle gallwch chi holi’r Aseswyr am yr asesiadau ymarferol neu holi Ymddiriedolwyr CGC am faterion sy’n ymwneud â’r Gymdeithas. Mae’r diwrnod yn dod i ben gyda’n panel Hawl i Holi ar gyfer cwestiynau byw.

Yn ystod 2020 mae elusennau wedi methu gwneud eu gweithgareddau codi arian arferol. Ewch i ymweld â’r elusennau yn y Neuadd Fasnachu a gwnewch gyfraniad iddyn nhw, os gallwch chi.

Wrth i’r tywydd cynhesach agosáu, mwynhewch eich gwenyn a’ch amgylchedd. Bydd pleserau ac arferion syml yn ein cryfhau er mwyn inni allu ymdopi â beth bynnag y bydd bywyd yn ei daflu atom yn 2021. Fe’ch gwelaf i gyd y flwyddyn nesaf, 26 Mawrth 2022.

Jill Wheeler 

Is-Gadeirydd CGC


Using the site:
Click on the icons below to see what’s on,

On the Timetable page you can register to join lectures,

take part in live Q & A sessions and drop-in discussions.

Click on the microphone icon to read about our Speakers 

Click on the shopping carts to enter the Virtual Trade Hall.


error: Content is protected !!